Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 3
Εισαγωγή: Παρά το γεγονός ότι τα συμβάματα που σχετίζονται  με τον αναπνευστήρα (Ventilator-Associated Events=VAE) συνδέονται με αυξημένη νοσηρότητα, αυξημένη ..
Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 1
Η νόσος από τον ιό Ebola, παλαιότερα ονομαζόμενη αιμορραγικός πυρετός Ebola, είναι βαριά, θανατηφόρος που προκαλείται από τον Ebola ..