Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 4
Οι λοιμώξεις αποτελούν έναν ισχυρό επιβαρυντικό παράγοντα των συστημάτων υγείας διαχρονικά. To 2016 οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού προκάλεσαν ..
Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 3
Εισαγωγή: Παρά το γεγονός ότι τα συμβάματα που σχετίζονται  με τον αναπνευστήρα (Ventilator-Associated Events=VAE) συνδέονται με αυξημένη νοσηρότητα, αυξημένη ..
Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 3
Η πνευμονία που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα (VentilatorAssociated Pneumonia=VAP) είναι μια από τις πιο κοινές νοσοκομειακές λοιμώξεις στους μηχανικά αεριζόμενους ..
Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 3
Η ορμονοθεραπεία είναι ζωτικής σημασίας στη θεραπεία των ασθενών με καρκίνο του μαστού, αλλά δημιουργεί πολλές παρενέργειες, που συχνά αποτελούν ..
Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 2
Οι ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου (Head and Neck Cancer=HNC) έχουν πολύπλοκες σωματικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες απότοκα της νόσου και ..