Φροντίδα ασθενών με Covid-19 και σύνδρομο Post/Long Covid

Εισαγωγή: Καθώς με την πάροδο του χρόνου η λοίμωξη από τον ιό SARS-COV-2 εξελίσσεται και νέες μεταλλάξεις κάνουν την εμφάνισή τους, νέες έρευνες υπό εξέλιξη μελετούν τις επιπτώσεις αυτής τόσο κατά την έναρξη και τη διάρκειά της όσο και κατά την αποδρομή της. Οι ασθενείς ήρθαν αντιμέτωποι με πληθώρα συμπτωμάτων της νόσου, άλλοτε ήπια και άλλοτε έντονα, ενώ συχνές ήταν και οι περιπτώσεις που η εν λόγω νόσος εγκυμονούσε κινδύνους για την υγεία τους. Η έγκαιρη αντιμετώπιση και διαχείριση της συμπτωματολογίας της από το υγειονομικό προσωπικό του ελληνικού και άλλων ευρωπαϊκών κρατικών και μη συστημάτων υγείας επαφίονταν αποκλειστικά στη γνώση, την εμπειρία, την αυταπάρνηση, αλλά και στο πνεύμα της συνεισφοράς και της ανιδιοτελούς προσφοράς του ανθρώπινου δυναμικού που κλήθη- κε να αντιμετωπίσει τόσο την αρχική εκδήλωση της νόσου όσο και τη μετέπειτα εξέλιξή της.

Σκοπός: Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στην ανάδειξη της συνεισφοράς των νοσηλευτών στην αποκατάσταση της υγείας των πασχόντων με COVID και σύνδρομο POST ή LONG COVID.

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση επιστημονικών άρθρων (συστηματικές ανασκοπήσεις κλινικές έρευνες και έρευνες πεδίου) σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (PubMed, Science Direct, Elsevier, EBSCO, GOOGLE SCHOLAR) με αντικείμενο τη συνεισφορά των νοση- λευτών στην αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς με COVID και σύνδρομο LONG COVID, τον ρόλο της νοσηλευτικής επιστήμης στην αντιμετώπιση της πανδημίας, πρωτόκολλα αποκατάστασης υγείας των ασθενών με COVID, POST-COVID, τον επανακαθορισμό του επαγγέλματος του νοσηλευτή στη διαχείριση της πανδημίας, τον ρόλο του νοσηλευτή σε κλινικές ή πολύ ιατρικά κέντρα POST ή LONG COVID. 

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Επιστημονικές μελέτες αναδεικνύουν τη συνεισφορά του νοσηλευτικού προσωπικού στην επιτυχή αποδρομή του συνδρόμου POST-COVID και στην αποκατάσταση της υγείας των πασχόντων, δεδομένου ότι ο νοσηλευτής αποτελεί φορέα παροχής ποιοτικής και αποτελεσματικής υπηρεσίας υγείας. Μέγιστος παράγοντας επιτυχίας αποτελεί ο επαγγελματισμός του νοσηλευτή ως απόρροια της συνεχόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας.

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 4
Hits: 77 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 01-03-2024
Συγγραφείς: Ελένη Τσιμητρέα , Ευάγγελος Φραδέλος