Επιδράσεις της πανδημίας COVID-19 στη σωματική δραστηριότητα του πληθυσμού

Εισαγωγή: Η πανδημία της COVID-19 προκάλεσε έντονες ανησυχίες, πανικό και άγχος στον ανθρώπινο πληθυσμό. Ο παγκόσμιος αντίκτυπος της ασθένειας COVID-19 παραμένει εμφανής, επιφέροντας καταστροφικές επιπτώσεις σε όλες σχεδόν τις χώρες παγκοσμίως, με εκατοντάδες χιλιάδες ζωές να χάνονται και εκατομμύρια να επηρεάζονται σωματικά και ψυχικά. Στην προσπάθεια για μείωση εξάπλωσης της νόσου λήφθηκαν μέτρα υποχρεωτικής παραμονής στο σπίτι και κοινωνικής απομόνωσης επηρεάζοντας τις καθημερινές δραστηριότητες. Η σωματική δραστηριότητα αποτελεί βασικό παράγοντα πρόληψης και διαχείρισης ψυχικών ασθενειών, ενώ ταυτόχρονα προάγει τη σωματική και την ψυχική υγεία μέσω της ευεξίας αντιμετωπίζοντας τη σωματική αδράνεια που συγκαταλέγεται στους κύριους παράγοντες κινδύνου για θάνατο.

Σκοπός της μελέτης: Αποτελεί η αναζήτηση, επιλογή, αξιολόγηση και σύνθεση των ευρημάτων των μελετών που εστιάζουν στις συνέπειες που επιφέρει η πανδημία της COVID-19 στη σωματική δραστηριότητα του πληθυσμού.

Υλικό και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση άρθρων της διεθνούς βιβλιογραφίας, τα οποία έχουν δημοσιευθεί κατά την τελευταία διετία σε περιοδικά ελληνικής ή/και αγγλικής γλώσσας που διερευνούν τη σχέση μεταξύ πανδημίας COVID-19 και της σωματικής δραστηριότητας.

Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκαν οι αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας COVID-19 στη σωματική δραστηριότητα του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι άνθρωποι όλων των ηλικιών και ομάδων πληθυσμού μείωσαν τον χρόνο σωματικής δραστηριότητας, αύξησαν τον χρόνο καθιστικής συμπεριφοράς, ανέφεραν διαταραχές διατροφής και ύπνου, καταγράφηκε δυσκολία στην επιστροφή συνηθειών σωματικής δραστηριότητας, αυξήθηκε ο χρόνος μπροστά από την οθόνη και αυξήθηκαν οι μυοσκελετικοί πόνοι, επηρεάζοντας συνολικά τη σωματική και ψυχική υγεία του πληθυσμού.

Συμπεράσματα: Η πανδημία της COVID-19 έχει επηρεάσει αρνητικά τη σωματική και ψυχική κατάσταση του πληθυσμού. Οι επιπλοκές της ασθένειας και τα μέτρα περί υποχρεωτικής παραμονής στο σπίτι φαίνεται να έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη μείωση των δραστηριοτήτων σε άτομα όλων των ηλικιών, αλλά και στην ταυτόχρονη αύξηση της καθιστικής συμπεριφοράς επηρεάζοντας συνολικά την υγεία του πληθυσμού.

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 4
Hits: 84 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 01-03-2024
Συγγραφείς: Σπυρίδων Ρηγάτος , Παναγιώτης Κιέκκας