Γνώσεις και στάσεις σε σχέση με τη σεξουαλική συμπεριφορά κινδύνου ως προς τις Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις και του ιού HIV μεταξύ των φοιτητών/ τριών Πανεπιστημίων: Συστηματική ανασκόπηση

Εισαγωγή: Ένα μεγάλο ποσοστό πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας(15-24) υψηλού κινδύνου μετάδοσης Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Λοιμώξεων (Σ.Μ.Λ.) βρίσκεται και φοιτά εντός της Πανεπιστημιακής κοινότητας διεθνώς. Ο ΠΟΥ και το ECDC ενθαρρύνουν τους ερευνητές να διερευνήσουν τους προσδιοριστές της σεξουαλικής συμπεριφοράς κινδύνου υπό το φως των πρόσφατων ων επιδημιολογικών αποτελεσμάτων.

Σκοπός: H ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη γνώση, τις στάσεις και τη σχέση τους με τη συμπεριφορά υψηλού κινδύνου των φοιτητών προς τις Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του HIV.

Μεθοδολογία: Εφαρμόστηκε συστηματική ανασκόπηση. Η στρατηγική αναζήτησης περιέλαβε τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων: βάσεις δεδομένων Cinahl, Medline, SCOPUS & PubMed τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021. Ο προσδιορισμός των 16 άρθρων που σχετίζονται με το θέμα έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη.

Αποτελέσματα: Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων, ανέδειξε συσχετίσεις και παράγοντες που συμπεριλήφθηκαν σε 6 θεματικές ενότητες που προέκυψαν και συνδέθηκαν με δείκτες συμπεριφοράς σεξουαλικού κινδύνου έναντι των Σ.Μ.Λ. και του HIV. 1) ο αριθμός των σεξουαλικών συντρόφων, 2) η χρήση προφυλακτικού, 3) η εξέταση για Σ.M.Λ. και HIV, 4) οι σεξουαλικά εργαζόμενες, 5) οι δείκτες ευρύτερου πλαισίου και 6) ο σύνθετος δείκτης της γνώσης του ιού HIV και των ΣΜΝ. Το μέσο επίπεδο της γενικής γνώσης σχετικά με τις Σ.Μ.Λ. και τον HIV ήταν μέτριο έως υψηλό σε ποσοστό ορθών απαντήσεων (δείγματα 67,30% - 82% και 8,18 κλίμακα Likert) και η υψηλότερη βαθμολογία συσχετίστηκε με: φοιτητές που μένουν στο πανεπιστήμιο, εκείνοι που δεν έλαβαν φάρμακα, ηλικιακά συμμετέχοντες και το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων. Περισσότερο οι άνδρες παρά οι γυναίκες, συμμετέχοντες μεγαλύτερης ηλικίας και παράγοντες συσχέτισης (όπως αμειβόμενοι σεξουαλικοί εργαζόμενοι, κατανάλωση αλκοόλ 17,4% και ναρκωτικά 9,4%) έτειναν να έχουν δύο ή περισσότερους σεξουαλικούς συντρόφους. Η συχνότητα συνεχούς χρήσης προφυλακτικού (τα δείγματα κυμάνθηκαν από 25% -63,8%). Η συχνή χρήση προφυλακτικού συσχετίστηκε με όσους: πίστευαν ότι προστατεύονται από τις Σ.Μ.Λ., η μητέρα τους αποφοίτησε από το λύκειο, η απόφαση πάρθηκε και από τους δύο συντρόφους, ενώ η λιγότερο συχνή χρήση συσχετίστηκε με όσους: ήταν ομοφυλόφιλοι, δεν ήθελαν να χαλάσει η σεξουαλική στιγμή και θεωρούσαν ότι έδειχναν τη δέσμευσή τους στον σύντροφό τους. Η συχνότητα εξέτασης των HIV και/ή Σ.Μ.Λ., ήταν μέτρια (τα δείγματα κυμάνθηκαν από 4,4 %-30,4 %). Συχνότερα τεστ συσχετίστηκαν με: γυναίκες, συμμετέχοντες άνω των 21 ετών, όταν ήταν παντρεμένοι και όταν δεν είχαν κριτική στάση απέναντι στα οροθετικά άτομα.

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα κρίνονται ανησυχητικά, καθώς προκύπτει ότι η γνώση είναι χαμηλή έως μέτρια σε ορισμένες υπό-ομάδες φοιτητών, οι οποίοι υποτιμούν τους κινδύνους των Σ.Μ.Λ. και του ιού HIV και για διάφορους λόγους είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν προστασία κατά τη σεξουαλική τους δραστηριότητα.