Ο ρόλος των γονέων και των επαγγελματιών υγείας στην ενημέρωση της διάγνωσης και της θεραπείας των παιδιών με καρκίνο

Η διάγνωση μιας χρόνιας ασθένειας, όπως ο καρκίνος, αποτελεί ένα ιδιαίτερα στρεσογόνο γεγονός για το παιδί και τους γονείς του. Η συνεργασία των επαγγελματιών υγείας και των γονέων για την παροχή κατάλληλης ενημέρωσης στο παιδί, καθώς και ο ενεργός ρόλος του ίδιου του παιδιού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν στη θεραπεία του, μπορούν να μειώσουν σημαντικά το άγχος παιδιών και γονέων και να ευνοήσουν τη θεραπευτική συμμαχία με τους επαγγελματίες υγείας. Η ανοιχτή και άμεση επικοινωνία των γονέων και των επαγγελματιών υγείας με το παιδί, η χρησιμοποίηση απλής και κατανοητής γλώσσας, η κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιμασία των γονέων μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη του άγχους και του στρες, που προκύπτουν από τη διάγνωση του καρκίνου της παιδικής ηλικίας, με μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα την καλύτερη προσαρμογή του παιδιού στη νόσο. Σκοπός του άρθρου είναι η διερεύνηση του ρόλου των γονέων και των επαγγελματιών υγείας στην ενημέρωση της διάγνωσης και της θεραπείας των παιδιών με καρκίνο.

Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 4
Hits: 713 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2015
Συγγραφείς: Ευθαλία Καραμούτσιου , Παντελής Περδικάρης