Μέθοδοι και Εργαλεία Ανίχνευσης Διατροφικού Κινδύνου και Διατροφικής Αξιολόγησης Ογκολογικών Ασθενών

 Η υποθρεψία είναι μία διατροφική διαταραχή που απαντάται ευρέως σε ασθενείς με καρκίνο, με περισσότερους από τους μισούς να την εμφανίζουν κατά την πορεία της νόσου1-4  και τα ποσοστά επιπολασμού της να αυξάνονται πάνω από 80% σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο ή μεταστάσεις.  Η παρουσία υποθρεψίας στους ογκολογικούς ασθενείς συνήθως οφείλεται σε συνδυασμό επι- βαρυντικών παραγόντων ως αποτέλεσμα παρενεργειών των χορηγούμενων θεραπειών ή της ίδιας της νόσου. Η αντιμετώπιση του καρκίνου με χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και χειρουργική εξαίρεση είναι γνωστό ότι προκαλεί συμπτώματα τα οποία συχνά περιορίζουν τη διατροφική πρόσληψη και επηρεάζουν τις διαδικασίες της πέψης, απορρόφησης και μεταβολισμού των θρεπτικών συστατικών και κατά συνέπεια μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες στη διατροφική κατάσταση του ασθενούς.6Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη αύξηση των ενεργειακών αναγκών ορισμένων ογκολογικών ασθενών μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση θρέψης αυτών.

Έχει υπολογιστεί μάλιστα ότι ποσοστό 10%-20% των καρκινοπαθών πεθαίνουν λόγω επιπλοκών της υποθρεψίας παρά από την ίδια τη νόσο. Παρόλο που οι επιστημονικές εταιρείες συστήνουν ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διατροφικά ζητήματα από τη στιγμή της διάγνωσης του καρκίνου με έγκαιρη αξιολόγηση του διατροφικού κινδύνου και σχεδίαση ενός διατροφικού πλάνου φροντίδας το οποίο θα εξατομικεύεται για τον κάθε ασθενή και θα τροποποιείται ανάλογα με τις χορη- γούμενες αντινεοπλασματικές θεραπείες, ωστόσο, παγκοσμίως, η υποθρεψία που σχετίζεται με τον καρκίνο εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να υποεκτιμάται και να υποθεραπεύεται, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά την ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών.

Η υποθρεψία έχει αναμφίβολα σημαντικές επιπτώσεις τόσο για τον ίδιο τον ασθενή (χειρότερη πρόγνωση και ποιότητα ζωής και υψηλότερη θνησιμότητα),8 όσο και για το σύστημα υγείας (αυξημένη νοσηρότητα, διάρκεια νοσηλείας, κόστος, ποσοστά επανεισαγωγών και θνησιμότητα).

 

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 4
Hits: 1470 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 08-03-2023
Συγγραφείς: Γλυκερία Μεμεκίδου