Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
ΣΚΟΠΟΣ: H διερεύνηση της γνώμης των μαιών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την προαγωγή του μητρικού θηλασμού. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Η παγκοσμιοποίηση (globalisation) ορίζεται ως η αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών, ενώ οι διεθνείς αγορές είναι αυτές που ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Ο προσδιορισμός προτεραιοτήτων στη φροντίδα υγείας, αν και χρονολογείται από πολύ νωρίς, έχει προσελκύσει το επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Στο άρθρο αυτό προσεγγίζονται οι ακόλουθες παράμετροι: Η νοσηλευτική επιστήμη της φροντίδας του ανθρώπου (Υγεία, Ασθένεια και Νοσηλευτική), ο ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Η ανθρώπινη φύση μπορεί να δει την ανάγκη για αλλαγή με ενθουσιασμό ή μπορεί να την αντιμετωπίσει απλώς με ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Το σύνδρομο της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας (ΧΚΑ) αναγνωρίζεται πλέον από πολλούς ότι έχει λάβει τη μορφή επιδημίας στις δυτικές ..