Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 4
Εισαγωγή: Η νόσος της οισοφαγικής παλινδρόμησης ή ΓΟΠΝ αποτελεί μία πάθηση με σημαντική συχνότητα εμφάνισης που αυξάνεται συνεχώς τις ..
Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 1
Η εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών έχει απασχολήσει εκτενώς την επιστημονική κοινότητα, καθώς αυξάνονται διεθνώς οι αποχωρήσεις νοσηλευτών. Το άγχος ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 4
ΣΚΟΠOΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των συσχετίσεων ανάμεσα στις στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες με μεταβλητές προσωπικότητας ..