Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 1
Τα λάθη στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής αποτελούν τους συνηθέστερους τύπους νοσηλευτικών λαθών. Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν κοινωνικοδημογραφικοί, κλινικοί, ..