Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 1
Η αύξηση του αριθμού των ογκολογικών ασθενών τα τελευταία χρόνια, λόγω της βελτίωσης των διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων και ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή νέων καινοτόμων φαρμάκων είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες θεραπείες έχει μεταβάλλει ..