Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 51, Τεύχος 3
Οι ιντερλευκίνες (ILs) ασκούν πλειοτροπική δράση σε διάφορα συστήματα του οργανισμού, ενώ έχουν συσχετιστεί με μεταβολές στη συναισθηματική κατάσταση ..