Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 3
Εισαγωγή: Ο όρος «σύνδρομο εξουθένωσης» στη Νοσηλευτική χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση συναισθηματικής, διανοητικής και σωματικής εξάντλησης ..