Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 3
Εισαγωγή: Η Πολυνευρομυοπάθεια της ΜΕΘ (CIPNM–Critical Illness Polyneuromyopathy) είναι μια επίκτητη αξονική εκφύλιση των κινητικών, αισθητικών και μυϊκών ινών ..
Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 3
Οι καρδιακές αρρυθμίες στο χώρο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελούν συχνή επιπλοκή η οποία χρήζει παρακολούθησης και εξειδικευμένης ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 2
ΣΚΟΠΟΣ H διερεύνηση της συμμετοχής των νοσηλευτών στην ολοκλήρωση διαφόρων ιατρονοσηλευτικών πράξεων καθώς και να αναδειχθεί το μέγεθος του ..