Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 2
Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο της υγείας αναγνωρίζεται ως απαραίτητη συνιστώσα για τη βελτίωση της ..
Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 2
Το δικαίωμα του ασθενή για πληροφόρηση είναι σαφώς θεσμοθετημένο και νομοθετικά κατοχυρωμένο. Η πληροφόρηση του ασθενή είναι μια σύνθετη ..