Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 2
Η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και έλλειψη προσωπικής ολοκλήρωσης, επιδρώντας δυσμενώς στην ..
Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 3
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές αποτελούν την πιο απλή και άμεση ένδειξη για την ποιότητα των άρθρων που υποβάλλονται στα περιοδικά. ..
Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 1
Οι επιστημονικές ενδείξεις είναι τα αποτελέσματα των μελετών που πραγματοποιούνται στις επιστήμες υγείας και χρησιμοποιούνται για την άσκηση της ..
Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 1
Οι διάφορες βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο που αφορούν στις επιστήμες υγείας και περιλαμβάνουν εκατομμύρια βιβλιογραφικές αναφορές δίνουν τη δυνατότητα ..
Κατηγορία: Τόμος 51, Τεύχος 4
Η ισότιμη πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί βασική παράµετρο της ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία, της διασφάλισης ..