Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαχείριση του πόνου στα παιδιατρικά νοσοκομεία αποτελεί σημαντικό νοσηλευτικό πρόβλημα κυρίως λόγω του υποκειμενικού του χαρακτήρα, ο ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή των απόψεων των γονέων σχετικά με την παρεχόμενη φροντίδα υγείας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ο ..