Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 4
Παρά τη θεωρητικά καθολική κάλυψη του πληθυσμού από το δημόσιο σύστημα υγείας υψηλό ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας καταγράφεται στην ..
Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 3
Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον του νοσοκομείου, που περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και ..
Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 2
Οι επιστήμονες υγείας καλούνται στις επιδημιολογικές μελέτες να συλλέξουν τα δεδομένα όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα και αντικειμενικά, έτσι ..
Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 2
Η κυστική ίνωση είναι η πιο συχνή θανατηφόρος κληρονομική νόσος στην Καυκάσια φυλή της Ευρώπης. Στη χώρα μας, περισσότεροι ..
Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 1
Η διαπίστωση της ύπαρξης ή όχι στατιστικά σημαντικών σχέσεων μεταξύ προσδιοριστή και συχνότητας εμφάνισης της έκβασης στηρίζεται στη σύγκριση ..
Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 1
Η έγκαιρη αναζήτηση υπηρεσιών υγείας συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχή αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (ΟΕΜ). Σκοπός: Η διερεύνηση ..