Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 63, Τεύχος 1
Ο καρκίνος παραμένει μία από τις βασικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Σημαντικό μέρος της διαχείρισης της νόσου εμπίπτει ..
Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 1
Το κάπνισμα και η κατανάλωση οινοπνεύματος αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία ..
Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 3
Η χρονοθεραπεία είναι μια μέθοδος χορήγησης φαρμάκων με συγκεκριμένους συνδυασμούς και ώρες χορήγησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 4
Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία εξέλιξη των επιστημών αλλά και η τάση για εκπαίδευση νέων στελεχών συνέβαλε στην αναβάθμιση ..