Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 4
Εισαγωγή: Η νόσος της οισοφαγικής παλινδρόμησης ή ΓΟΠΝ αποτελεί μία πάθηση με σημαντική συχνότητα εμφάνισης που αυξάνεται συνεχώς τις ..
Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 4
Εισαγωγή: Η συμπόνια θεωρείται πλέον ως απαραίτητη ικανότητα του νοσηλευτή για την παροχή σωστής και αποτελεσματικής φροντίδας στους ασθενείς. ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 2
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας είναι μια εξελισσόμενη ιδέα προσδιοριζόμενη ως μια μακροπρόθεσμη ηλεκτρονική διατήρηση πληροφοριών σχετικών με την κατάσταση ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 3
Η αυτοκτονία είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο, που προκαλεί σύγχυση στην οικογένεια και αντιμετωπίζεται ως απειλή στο περιβάλλον του νοσοκομείου. ..