Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 4
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία ο θάνατος ενός ατόμου λόγω αυτοκτονίας επηρεάζει τα οικεία του πρόσωπα. Σκοπός: Διερεύνηση της εμπειρίας ..