Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
Προηγούμενες μελέτες έχουν συζητήσει διάφορες πτυχές του μεταβολισμού της ριφαμπικίνης και τις επιπτώσεις της στη δράση άλλων φαρμάκων. Η ..
Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 1
Η μείωση των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο είναι δυνατή με την έγκαιρη διάγνωση της κλινικής επιδείνωσης των ασθενών με καρδιακή ..
Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 4
Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Φαρμακολογία και την ύπαρξη κατευθυντήριων οδηγιών διαχείρισης της καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ), η έκβαση της ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών παρατηρήθηκε δραματική αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και απαιτήσεις στις ..