Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 1
Οι συστηματικές ανασκοπήσεις είναι δευτερογενείς ερευνητικές εργασίες, οι οποίες στηρίζονται σε ορισμένες βασικές αρχές και απαιτούν συγκεκριμένη μεθοδολογία υλοποίησης. ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Οι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες (ΚΚΟ) κωδικοποιούν τη διαθέσιμη τεκμηριωμένη γνώση και επηρεάζουν την ποιότητα φροντίδας. Η ανάπτυξη μιας αξιόπιστης ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα έχει εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, που μπορούν να ..