Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 3
Το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης (mobbing), είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που πολλοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν στο εργασιακό τους περιβάλλον και επηρεάζει ..
Κατηγορία: Τόμος 51, Τεύχος 4
Η ισότιμη πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί βασική παράµετρο της ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία, της διασφάλισης ..
Κατηγορία: Τόμος 51, Τεύχος 3
Η αλματώδης ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας και η σημαντική βελτίωση των θεραπευτικών παρεμβάσεων στις μονάδες εντατικής νοσηλείας προώρων νεογνών ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 3
ΣΚΟΠΟΣ: Το νοσοκομείο αποτελεί ένα χώρο εργασίας, στον οποίο οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε βιολογικούς, χημικούς, φυσικούς, εργονομικούς και άλλους ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Η καμπυλοβακτηριδίωση είναι ένα τροφιμογενές νόσημα με υψηλή συχνότητα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Η πρόληψή της ..