Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 2
Η αναμονή της χειρουργικής επέμβασης στην καρδιά, δημιουργεί άγχος στους ασθενείς και επιβαρύνει την περιεγχειρητική ψυχοσωματική τους υγεία. Σκοπός: ..