Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 1
Εισαγωγή: Η αντικατάσταση του μιτοχονδριακού DNA (mtDNA) για την πρόληψη κληρονομούμενων μιτοχονδριακών νοσημάτων θέτει στην επιστημονική κοινότητα και ..
Κατηγορία: Τόμος 57, Τεύχος 2
Μεταδίδεται ο HIV με την έκθεση στον ήλιο; Μια παρανόηση που προβληατίζει...  Τη δεκαετία του ’80 ξεκίνησαν οι πρώτες ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 4
Η ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα ξεκίνησε το 19ο αιώνα. Διακρίνονται η πρώτη περίοδος 1910–1935, οπότε τοποθετούνται οι ..