Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 2
Οι ανικανοποίητες ανάγκες υγείας, ιδιαιτέρως μάλιστα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, αποτελούν αναμφισβήτητα πρόκληση για τα συστήματα υγείας, δεδομένης της ..
Κατηγορία: Τόμος 51, Τεύχος 4
Η ισότιμη πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί βασική παράµετρο της ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία, της διασφάλισης ..
Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 4
Παρά τη θεωρητικά καθολική κάλυψη του πληθυσμού από το δημόσιο σύστημα υγείας υψηλό ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας καταγράφεται στην ..
Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 3
Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον του νοσοκομείου, που περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και ..