Η κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα σε διαφορετικά συστήματα υγείας

Η ανάπτυξη αποκεντρωμένων μορφών διοίκησης καθώς και η αναβάθμιση των εξωνοσοκομειακών μορφών περίθαλψης αποτελούν σημεία προσανατολισμού των συστημάτων υγείας, προκειμένου αυτά να καταστούν αποτελεσματικά, αποδοτικά και ποιοτικά. Η κατ’ οίκον φροντίδα ικανοποιεί τους παραπάνω στόχους και αποτελεί έναν από τους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς των συστημάτων υγείας παγκοσμίως. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας αναπτυγμένων χωρών, όπως της Μ. Βρετανίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Δανίας, της Νορβηγίας, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ελλάδας. Γίνεται αναφορά στους φορείς, τα είδη των υπηρεσιών, καθώς και τους πρωταγωνιστές στην παροχή της φροντίδας. Τέλος, διατυπώνονται μερικές προτάσεις με την προσδοκία της μεταρρύθμισης, και στην Ελλάδα, στον τομέα της κατ’ οίκον φροντίδας.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Hits: 167 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2007
Συγγραφείς: Θεοδούλα Αδαμακίδου , Αθηνά Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου