Απειλητικό για τη ζωή πρόβλημα υγείας και μετατραυματική ανάπτυξη

Eνα από τα πιο στρεσσογόνα γεγονότα στη ζωή του ατόμου είναι η διάγνω- ση και η έκβαση μιας απειλητικής για τη ζωή κατάσταση υγείας. Το γεγο- νός αυτό μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο για θετικές ψυχικές αλλαγές που οδηγούν στη μετατραυματική ανάπτυξη και η οποία λειτουργεί προστατευτικά, ενώ η απουσία της έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία του ασθενούς.1-3

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 2
Hits: 661 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 04-08-2023
Συγγραφείς: Αγγελική Στάμου