Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 1
Εισαγωγή: Το σύγχρονο υγειονομικό εργασιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και τα ιδανικά χαρακτηριστικά του ηγέτη νοσηλευτή ισορροπούν ανάμεσα στις ..
Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 1
Η ανακουφιστική φροντίδα θεωρείται ως η ενεργητική ολοκληρωμένη φροντίδα των ατόμων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με απειλητική ..
Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 2
Το κάπνισμα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιλεγμένης ανθυγιεινής συμπεριφοράς και την υπ’ αριθμόν ένα προλαμβανόμενη αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας. ..