Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 63, Τεύχος 1
Ο καρκίνος παραμένει μία από τις βασικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Σημαντικό μέρος της διαχείρισης της νόσου εμπίπτει ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 4
Η συστηματικότερη εφαρμογή των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, οι αποτελεσματικότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις και η βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας έχουν οδηγήσει ..
Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 2
Ο καρκίνος του μαστού παραμένει στις μέρες μας η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες. Συνδέεται με την παρουσία σωματικών, ψυχολογικών και ..