Πλεονεκτήματα και επιπλοκές από τη χορήγηση νεότερων αντιπηκτικών (NOACs) σκευασμάτων σε γηριατρικούς ασθενείς με κάρδιο-αναπνευστικά νοσήματα

Εισαγωγή: Ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα εξαιτίας της αυξημένης επίπτωσης της στεφανιαίας  νόσου έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόσφατα χορηγούνται νεότεροι αντιπηκτικοί παράγοντες, οι οποίοι ενδείκνυνται στη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής, στην πνευμονική εμβολή και την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των επιπλοκών από τη χορήγηση νεότερων αντιπηκτικών φαρμάκων σε γηριατρικούς ασθενείς με καρδιοαναπνευστικά νοσήματα.

Μέθοδος ανασκόπησης: Για τη συγγραφή της ανασκοπικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από μελέτες, ανασκοπήσεις και επιστημονικά άρθρα στις βάσεις δεδομένων  Pubmed και Mednet.

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Μεγάλη σημασία στη λήψη αποφάσεων για την εξατομίκευση της αντιθρομβωτικής αγωγής έχει ο υπολογισμός του αιμορραγικού κινδύνου, καθώς και των ισχαιμικών συμβάντων των ασθενών. Τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά προσφέρουν καλύτερη ασφάλεια, πιο εύκολη χρήση και αποτελεσματικότητα με βασικό πλεονέκτημα το καθαρό κλινικό όφελος έναντι των αναστολέων της βιταμίνης Κ το οποίο αυξάνεται με την ηλικία σε ασθενείς με Κολπική Μαρμαρυγή.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 4
Hits: 1684 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 08-03-2023
Συγγραφείς: Φωτεινή Κολέντση , Θεοδόσιος Κόκκιος