Νοσηλευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κόπωσης στα παιδιά με καρκίνο: Συστηματική Ανασκόπηση

Εισαγωγή: Η κόπωση που σχετίζεται με τον καρκίνο (CRF) είναι μια επίμονη, υποκειμενική αίσθηση κόπωσης που σχετίζεται με τον καρκίνο ή τη θεραπεία του καρκίνου που παρεμβαίνει στη συνήθη λειτουργία. Τελευταία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο  ως ένα σημαντικό σύμπτωμα σε παιδιά και εφήβους με καρκίνο με σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική, γνωστική και ψυχοκοινωνική λειτουργία και επομένως στη συνολική ποιότητα ζωής (QoL).

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των νοσηλευτικών παρεμβάσεων για τη διαχείριση και αντιμετώπιση της CRF σε παιδιά ή/και εφήβους κατά τη φάση της θεραπείας.

Υλικό-μέθοδος: Πρόκειται για συστηματική  ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με αναζήτηση  άρθρων σε διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (Medline, PubMed, Scopus, Cochrane Library). Τα κριτήρια εισαγωγής ενός άρθρου στη μελέτη ήταν: να είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα, να είναι απολύτως σχετικό με το θέμα, το δείγμα του να αφορά παιδιά με καρκίνο, να είναι δημοσιευμένο από το 2017-2020, να είναι δημοσιευμένο σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό, το άρθρο να αφορά ερευνητική μελέτη, να μελετά  μη φαρμακολογική παρέμβαση για τη βελτίωση  της CRF. Μετά από συστηματική και κριτική αξιολόγηση των άρθρων συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη 20 άρθρα.

Αποτελέσματα: Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση των μελετών για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της κόπωσης σε παιδιά και εφήβους με καρκίνο. Οι 10 από τις μελέτες εστιάζονται στην προώθηση της σωματικής δραστηριότητας κυρίως μέσω αερόβιας άσκησης, αλλά και ασκήσεων αντίστασης και ευελιξίας, οι 3 σε προγράμματα άσκησης μέσω ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών και οι 3 σε διαδραστικές δραστηριότητες με κλόουν. Οι υπόλοιπες 4 εστιάζονται στη χρήση άλλων μεθόδων, όπως η γιόγκα, η χρήση γνωστικών και συμπεριφορικών  προσεγγίσεων, όπως η εκπαίδευση ύπνου και οι τεχνικές χαλάρωσης, η χρήση σπόρων σόγιας και οι συνεδρίες εργοθεραπείας με βάση το παιχνίδι.

Συμπεράσματα: Η CRF στα παιδιά και εφήβους κατά τη φάση της θεραπείας μπορεί να βελτιωθεί και να ανακουφιστεί τόσο με τη συμμετοχή σε σωματικές δραστηριότητες, όσο και με την εφαρμογή άλλων μεθόδων, όπως επισκέψεις κλόουν, πρόσληψη σόγιας και γιόγκα.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 3
Hits: 10129 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 27-10-2022
Συγγραφείς: Αθανασία Χατζόγλου , Ιωάννης Κουτελέκος , Ευάγγελος Δούσης2