Ψυχοσεξουαλική Λειτουργία Ασθενών με Ψύχωση (Σχιζοφρένεια)

Εισαγωγή: Οι ασθενείς με ψύχωση (σχιζοφρένεια) φαίνεται να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στη σεξουαλική τους λειτουργία, με αποτέλεσμα να σημειώνονται αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η παρουσίαση και καταγραφή της σεξουαλικής λειτουργίας σε ασθενείς με ψύχωση.

Υλικό και Μέθοδος: Στη συγκεκριμένη περιγραφική ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 33 μελέτες που εξέταζαν τον τομέα της σεξουαλικότητας σε ασθενείς με ψύχωση (σχιζοφρένεια). Η αναζήτηση έγινε μέσω των ηλεκτρονικών βάσεων (PubMed, Expanded Academic, PsycINFO, Web of Science) από όπου ανασύρθηκαν πρόσφατες έγκυρες μελέτες.

Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν συνολικά 33 μελέτες οι οποίες αφορούσαν τη σεξουαλική λειτουργία των ασθενών με ψύχωση (σχιζοφρένεια). Από τη μελέτη αυτών των άρθρων διαφαίνεται ότι όσον αφορά στις σεξουαλικές φαντασιώσεις δεν έχει βρεθεί καμία ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα άτομα με ψύχωση και στον γενικό πληθυσμό, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας δεν προσδίδουν τη δέουσα προσοχή στη σεξουαλική ζωή των ασθενών τους, ο βασικός παράγοντας που επιδρά αρνητικά στη σεξουαλική λειτουργία των ασθενών θεωρείται ότι είναι η αντιψυχωτική φαρμακευτική αγωγή, ενώ η σεξουαλική δυσλειτουργία επιδρά αρνητικά στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Συμπεράσματα: Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση του θέματος, η οποία θα συμβάλει στην καλύτερη θεραπεία και επανένταξη των ασθενών. Προγράμματα ψυχικής αποκατάστασης για ασθενείς με ψύχωση (σχιζοφρένεια) σπάνια συμπεριλαμβάνουν τη σεξουαλική αγωγή ως βασικό συστατικό τους. Μαθήματα σεξουαλικής αγωγής θα βοηθήσουν τους ασθενείς να κατανοήσουν τις σεξουαλικές τους ανάγκες και επιθυμίες. Επιπλέον, θα ήταν ωφέλιμο να υπάρχει κατάλληλη σεξουαλική εκπαίδευση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και επαφή με τους ασθενείς σε θέματα σεξουαλικού περιεχομένου.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 4
Hits: 8289 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 09-03-2022
Συγγραφείς: Σουλτάνα Γεωργιάδου