Βασικές Αρχές για Κατανοητή Γραφή

Οι δημοσιεύσεις στα επιστημονικά περιοδικά που αφορούν στις επιστήμες υγείας αποτελούν το σημαντικότερο μέσο διάχυσης της γνώσης. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα από την πλευρά των ερευνητών, έτσι ώστε τα άρθρα που υποβάλλουν για κρίση να είναι ποιοτικά και σαφή. Μολονότι η συγγραφή θεωρείται εύκολη υπόθεση, εντούτοις η καταγραφή και η παρουσίαση ιδεών και επιστημονικών δεδομένων με κατανοητό τρόπο μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολες. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται ορισμένες βασικές αρχές συγγραφής, αποβλέποντας στο να γράφουν οι ερευνητές κατανοητά και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων για κρίση άρθρων. Εφαρμόζοντας τις εν λόγω βασικές αρχές συγγραφής είναι βέβαιο ότι θα βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα των δημοσιεύσεων στα επιστημονικά περιοδικά και ιδιαίτερα στα ελληνικά περιοδικά, όπου το πρόβλημα είναι εντονότερο.

Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 1
Hits: 37 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2015
Συγγραφείς: Πέτρος Γαλάνης