Άτομα Νεαρής Ηλικίας και Κάπνισμα - Μέρος 2 - Στρατηγικές Πρόληψης της Έναρξης Καπνίσματος, ο Ρόλος της Οικογένειας στην Πρόληψη, Μέτρα και Πολιτικές κατά του Καπνίσματος στην Ελλάδα

Οι στρατηγικές πρόληψης του καπνίσματος πρέπει να αρχίζουν από την παιδική ηλικία και να στοχεύουν στην αποτροπή της δοκιμής προϊόντων καπνού και την έκθεση των ατόμων νεαρής ηλικίας στην εθιστική δράση της νικοτίνης. Η νομοθεσία κατά του καπνίσματος και η πρόληψη της έναρξης του καπνίσματος από άτομα νεαρής ηλικίας αποτελούν τις κύριες συνιστώσες στην προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης καπνού και προϊόντων αυτού από παιδιά και εφήβους. Ο ρόλος της οικογένειας στην αποτροπή της έναρξης του καπνίσματος από τα νεαρά μέλη είναι σημαντικός και ουσιαστικός. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ γονέων και παιδιών, καθώς επίσης η αποτελεσματική, χωρίς στερεότυπα, και ειλικρινής επικοινωνία. Η Ελλάδα με την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών οδηγιών έχει θεσπίσει πλήθος μέτρων, τα οποία αφορούν στην απαγόρευση προβολής και διαφήμισης του καπνού και των προϊόντων του, τους περιορισμούς στην πώληση, τις επισημάνσεις και τις αντικαπνισματικές εκστρατείες και συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη της έναρξης του καπνίσματος από παιδιά, εφήβους και άτομα νεαρής ηλικίας.

Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 3
Hits: 318 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2015
Συγγραφείς: Παντελεήμων Περδικάρης , Βασιλική Μάτζιου