Τόμος 56, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Η συνεχής δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, καθώς και η μείωση των γεννήσεων επιφέρει συνεχή αύξηση των υγειονομικών αναγκών και υγειονομικών δαπανών. ..
Εισαγωγή: Ο χρόνος μετά τη γέννηση είναι κρίσιμη περίοδος για τη μητέρα και το μωρό της, ωστόσο συχνά δεν ..