Τόμος 55, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα πρόωρα νεογνά γεννιούνται τα οποία νοσηλεύονται κατά κύριο λόγο στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ..
Το επαγγελματικό στρες επηρεάζει την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και προκαλεί μείωση της παραγωγικότητας, έως και οριστική αποχώρηση από την ..