Οι Προσδοκίες των Ασθενών από την Ανακουφιστική Φροντίδα

Η Ανακουφιστική Φροντίδα (ΑΦ), η οποία λανθασμένα γίνεται αντιληπτή ως η φροντίδα στο τέλος της ζωής, παρέχεται σε ασθενείς με απειλητικό για τη ζωή νόσημα και την οικογένειά τους με κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την ανακούφιση των οργανικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και πνευματικών προβλημάτων. Τα ποικίλα διαφορετικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των ασθενών που χρήζουν ΑΦ τόσο στην έρευνα και στην κλινική πρακτική, όσο και για τη διαμόρφωση πολιτικής υγείας, προκαλούν σύγχυση σχετικά με τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά των ασθενών που χρήζουν ΑΦ και Φροντίδα του Τέλους της Ζωής. Η έλλειψη συναίνεσης μεταξύ των επαγγελματικών υγείας για τη χρονική στιγμή έναρξης της ΑΦ στην πορεία της νόσου αποτελεί την πιθανότερη ερμηνεία αυτής της διαφοροποίησης. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με τη σημαντική διεύρυνση της έννοιας, εκτός από τους ασθενείς με καρκίνο, στην ΑΦ συμπεριλαμβάνονται και άτομα με οργανικές ανεπάρκειες (καρδιακή, αναπνευστική, νεφρική κ.ά.), άνοια, γήρανση και άλλα απειλητικά για τη ζωή νοσήματα (όπως Σύνδρομο Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας, Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Αμυλοείδωση κ.λπ. Ωστόσο, όσον αφορά στα μη κακοήθη νοσήματα, μόνο η έννοια της προχωρημένης νόσου και της ταχέως εξελισσόμενης νόσου σε συνδυασμό με την απουσία θεραπείας ιάσεως θεωρείται οικουμενικά αποδεκτό ότι χρήζουν ΑΦ.

Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 3
Hits: 282 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2016
Συγγραφείς: Στυλιανός Κατσαραγάκης