Νοσηλευτική Αξιολόγηση του Ογκολογικού Ασθενούς με Οφειλόμενη σε Χημειοθεραπεία Περιφερική Νευροπάθεια

Η οφειλόμενη σε χημειοθεραπεία νευροτοξικότητα αποτελεί μια σημαντική παρενέργεια η οποία επηρεάζει τον ασθενή σωματικά και λειτουργικά και επιδεινώνει την ποιότητα ζωής του. Η νευροτοξικότητα πρέπει να αναγνωρίζεται εγκαίρως και σε αυτόν τον τομέα η συμβολή των νοσηλευτών είναι πολύ σημαντική. Για τον λόγο αυτό η αξιολόγηση του νευρικού συστήματος οφείλει να ενταχθεί στην καθημερινή νοσηλευτική κλινική πρακτική. Πέραν όμως από την αξιολόγηση των σωματικών συμπτωμάτων (αντικειμενικών και υποκειμενικών), πρέπει να αξιολογείται και η επίδραση της συγκεκριμένης παρενέργειας στην ποιότητα ζωής των ασθενών, με σκοπό την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων που θα οδηγούν στην μείωση της έντασης των συμπτωμάτων, στην πρόληψη της επιδείνωσης και στην ανακούφιση του αρρώστου.

Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 1
Hits: 263 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2014
Συγγραφείς: Δημήτριος Παπαγεωργίου