Βασικές Αρχές Αναζήτησης Βιβλιογραφίας στο PubMed

Οι διάφορες βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο που αφορούν στις επιστήμες υγείας και περιλαμβάνουν εκατομμύρια βιβλιογραφικές αναφορές δίνουν τη δυνατότητα στους ερευνητές να αναζητήσουν και να εντοπίσουν την κατάλληλη ένδειξη ή, αλλιώς, πληροφορία αναφορικά με τα διάφορα ερευνητικά ερωτήματα. Το PubMed αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων αναφορικά με τις επιστήμες υγείας και επιπλέον η πρόσβαση σε αυτό είναι δωρεάν, με αποτέλεσμα να αποτελεί την πλέον συχνά χρησιμοποιούμενη βάση δεδομένων. Η πρόσβαση στο PubMed προσφέρεται δωρεάν στην ιστοσελίδα http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/. Η επιτυχής αναζήτηση και ανεύρεση των κατάλληλων βιβλιογραφικών αναφορών στο PubMed καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές. Οι λογικοί τελεστές AND, OR και NOT αποτελούν μια εξαιρετικά σημαντική επιλογή αναζήτησης στο PubMed και η σωστή χρήση τους αυξάνει σημαντικά την εγκυρότητα της αναζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, εάν χρησιμοποιηθεί ο τελεστής AND (ΚΑΙ) για τη σύνδεση μεταξύ των λέξεων-κλειδιών, τότε θα προκύψουν οι βιβλιογραφικές αναφορές που περιλαμβάνουν όλες τις λέξεις-κλειδιά. Εάν χρησιμοποιηθεί ο τελεστής OR (Ή) για τη σύνδεση μεταξύ των λέξεων-κλειδιών, τότε θα προκύψουν οι βιβλιογραφικές αναφορές που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μια από τις λέξεις-κλειδιά. Εάν χρησιμοποιηθεί ο τελεστής NOT (ΟΧΙ) για τη σύνδεση μεταξύ των λέξεων-κλειδιών, τότε θα προκύψουν οι βιβλιογραφικές αναφορές που περιλαμβάνουν την πρώτη λέξη-κλειδί και όχι τη δεύτερη λέξη-κλειδί. Κατά την αναζήτηση βιβλιογραφίας στο PubMed είναι δυνατό να εφαρμοστούν ορισμένα «φίλτρα» αναζήτησης, διευκολύνοντας σημαντικά την αναζήτηση. Η κατανόηση και η εφαρμογή των βασικών αρχών αναζήτησης βιβλιογραφίας στο PubMed είναι πρωταρχικής σημασίας στην καθημερινή προσπάθεια των ερευνητών για την ανεύρεση αξιόπιστης και έγκυρης ένδειξης, έτσι ώστε η κλινική πράξη να πραγματοποιείται με ορθολογικό τρόπο.

Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 1
Hits: 352 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2013
Συγγραφείς: Πέτρος Γαλάνης