Συναισθηματικές Διαταραχές σε Βαρέως Πάσχοντες Ασθενείς Σχετιζόμενες με Μεταβολές στα Επίπεδα της Ιντερλευκίνης 6 (IL-6)

Οι ιντερλευκίνες (ILs) ασκούν πλειοτροπική δράση σε διάφορα συστήματα του οργανισμού, ενώ έχουν συσχετιστεί με μεταβολές στη συναισθηματική κατάσταση των ασθενών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ευρημάτων σχετικών με την αλληλεπίδραση της IL-6 με το σύστημα της σεροτονίνης, καθώς και το ρόλο της IL-6 στην κατάθλιψη και το παραλήρημα (delirium) στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Με βάση τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα, η αύξηση της IL-6 μπορεί να προκαλέσει έμμεση μείωση στη σύνθεση της σεροτονίνης στον εγκέφαλο με συνέπεια την εμφάνιση δυσθυμίας ή και καταθλιπτικής συνδρομής σε ασθενείς με ή χωρίς συνοδό πάθηση. Επιπλέον, τα επίπεδα της IL-6 είναι υψηλά σε ασθενείς κατά τη διάρκεια εμφάνισης delirium. Επομένως, η αύξηση των επιπέδων της IL-6 σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς ενδέχεται να τους επηρεάσει συναισθηματικά και σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης αλλά και delirium. Η κατανόηση από το νοσηλευτικό προσωπικό του παθοφυσιολογικού μηχανισμού εκδήλωσης συναισθηματικών διαταραχών στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς μπορεί να βελτιώσει την παροχή ολοκληρωμένης, ολιστικής και εξατομικευμένης φροντίδας.

Κατηγορία: Τόμος 51, Τεύχος 3
Hits: 652 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2012
Συγγραφείς: Αικατερίνη Κουκά , Αντώνιος Σταματάκης