Τόμος 51, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Η διαχείριση του πόνου των κατασταλμένων, βαρέως πασχόντων ενηλίκων που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) απαιτεί πρωταρχικά την ..