Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της ποιοτικής ετοιμότητας των δομών κατάρτισης και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων συνεχιζόμενης ..