Συγκρούσεις μεταξύ Γονέων και Παιδιών με Νεανικό Διαβήτη

Ο διαβήτης τύπου 1 είναι η συχνότερη χρόνια ενδοκρινοπάθεια της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας. Η χρονιότητα της νόσου μπορεί να αποτελέσει αιτία συγκρούσεων μεταξύ γονέων και παιδιών. Σκοπός: Διερεύνηση της ύπαρξης, καθώς και των αιτίων των συγκρούσεων μεταξύ γονέων και παιδιών με διαβήτη τύπου 1 στη διαχείριση της νόσου. Υλικό-Μέθοδος: Αναζήτηση δημοσιευμένων μελετών τα τελευταία 10 έτη στις βάσεις δεδομένων PubΜed, Google, Medline με τις λέξεις-κλειδιά: “Conflicts”, “adherence”, “parents”, “children”, “type 1 diabetes mellitus”. Από την αναζήτηση βρέθηκαν 87 άρθρα, τα οποία είχαν συνάφεια με το εν λόγω θέμα και από αυτά μόνο τα 11 ήταν απολύτως σχετικά. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων μελετών, οι κύριες αιτίες των συγκρούσεων μεταξύ γονέων και παιδιών με διαβήτη τύπου 1 σχετίζονται με την ηλικία των παιδιών, την τήρηση των γευμάτων και τους περιορισμούς στη διατροφή, στην ανεξαρτησία και στην αυτονομία των εφήβων, τις διαταραχές στη συμπεριφορά λόγω των περιορισμών και την εξωτερίκευση των συναισθημάτων τους. Η υπερβολική ανησυχία των γονέων, η έλλειψη κατανόησης, η διάσταση των απόψεων σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για τη λήψη των αποφάσεων είναι θέματα που πυροδοτούν τις συγκρούσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. Η παρέμβαση των επαγγελματιών υγείας είναι ζωτικής σημασίας ώστε να μειωθούν οι αρνητικές συμπεριφορές. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 1 στα παιδιά καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η ποιότητα της σχέσης με τους γονείς τους.

Κατηγορία: Τόμος 51, Τεύχος 1
Hits: 377 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2012
Συγγραφείς: Εύα Κωνσταντάκη , Καλλιόπη Παπαδοπούλου , Βασιλική Μάτζιου