Η Επίδραση του Παθητικού Καπνίσματος στην Ανάπτυξη Καρδιαγγειακών Παθήσεων στα Παιδιά

Το παθητικό κάπνισμα (ΠΚ) οδηγεί σε αυξανόμενη συχνότητα καρδιαγγειακών παθήσεων που αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου τουλάχιστον κατά 20%. Μελέτες έδειξαν ότι το ΠΚ στους μη καπνιστές ενήλικες θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους ανεξάρτητα από το χρόνο έκθεσης. Σκοπός: Η παρουσίαση της σχέσης μεταξύ του παθητικού καπνίσματος και των καρδιαγγειακών παθήσεων στα παιδιά. Υλικό και Μέθοδος: Έγινε αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Medline, Cochrane, EMBASE, CINAHL) από τον Αύγουστο έως το Νοέμβριο του 2010 για ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και χειροδιαλογή βιβλίων, άρθρων και μελετών από βιβλιοθήκες. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό ήταν: «παθητικό κάπνισμα», «παιδιά», «καρδιαγγειακές παθήσεις». Αποτελέσματα: Τα παιδιά που εκτίθενται στo ΠΚ είναι πιθανότερο να είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα, ιδιαίτερα όταν εκτίθενται κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ετών της ζωής τους. Το ΠΚ συνδέεται με την επιδείνωση του λιπιδαιμικού προφίλ αίματος στα παιδιά και με ιδιαίτερα χαμηλή λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας που είναι συχνό εύρημα στις περισσότερες μελέτες. Το ΠΚ φαίνεται να έχει επιπτώσεις άμεσα στην ενδοθηλιακή λειτουργία (αυξημένη καταστροφή του ενδοθηλίου) στα παιδιά μέσω μιας δοσοεξαρτώμενης μείωσης της βιοδιαθεσιμότητας του νιτρικού οξειδίου. Συμπεράσματα: Το ΠΚ στα παιδιά συνδέεται με την επιδείνωση της αγγειακής λειτουργίας και του λιπιδαιμικού προφίλ (αυξημένες τιμές ολικής χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, HDL-χοληστερίνης και LDL-χοληστερίνης). Όμως, τα στοιχεία για το κάπνισμα της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και για το παθητικό κάπνισμα μετά τη γέννηση, είναι ακόμη ασαφή, κυρίως λόγω των περιορισμών στο σχεδιασμό των ερευνητικών μελετών.

Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 4
Hits: 308 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2011
Συγγραφείς: Θεοδόσιος Σταυριανόπουλος , Ουρανία Γκουρβέλου , Μαρία Παπαδημητρίου