Διερεύνηση των Παραγόντων που επηρεάζουν τη Ζήτηση Ιδιωτικής έναντι Δημόσιας Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε Επαρχιακές Πόλεις

Παρά τη θεωρητικά καθολική κάλυψη του πληθυσμού από το δημόσιο σύστημα υγείας υψηλό ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας καταγράφεται στην Ελλάδα. Οι πληρωμές αυτές πραγματοποιούνται από τους πολίτες, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες, από εκείνες που προσφέρει ο δημόσιος τομέας υγείας. Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση των ασθενών για ζήτηση νοσοκομειακής περίθαλψης (δημόσιας/ ιδιωτικής) στις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Παράλληλα, εκτιμήθηκε η ικανοποίηση των χρηστών από την παροχή των νοσοκομειακών (δημόσιων/ιδιωτικών) υπηρεσιών. Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Μάιο του 2009 έως τον Ιούλιο του ίδιου έτους και το δείγμα αποτελείτο από 141 ενήλικες, οι οποίοι είχαν νοσηλευτεί σε δημόσιο και σε δύο ιδιωτικά νοσοκομεία των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Για τη συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο έπειτα από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v. 17.0. Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε τον έλεγχο των Mann-Whitney, τον έλεγχο x2 και τη λογιστική παλινδρόμηση. Το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 0,05. Αποτελέσματα: Οι γυναίκες και οι ασθενείς με οικονομική ευμάρεια προτιμούσαν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Η αποταμίευση είχε σημαντική επίδραση στην απόφαση της ζήτησης ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης. Από το σύνολο των νοσηλευομένων στο δημόσιο νοσοκομείο, το 70,4% υποστήριξε ότι το κύριο κριτήριο της επιλογής του ήταν οι χαμηλές έως μηδενικές χρεώσεις της νοσηλείας. Η πλειοψηφία των ασθενών των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων υποστήριξε ότι η επιλογή του νοσοκομείου έγινε με την προτροπή κάποιου γνωστού ατόμου (π.χ. ιατρού), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στο δημόσιο τομέα, δήλωσε ότι η επιλογή του νοσοκομείου έγινε αυθόρμητα. Από το σύνολο των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στα ιδιωτικά νοσοκομεία, το 91,7% δήλωσε ότι θα είχε την πρόθεση επιλογής του συγκεκριμένου νοσοκομείου σε επόμενη εισαγωγή και το αντίστοιχο ποσοστό αυτών που νοσηλεύτηκαν στο δημόσιο νοσοκομείο ήταν 72,8%. Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με υψηλό κοινωνικοοικονομικό προφίλ επέλεξαν πιο συχνά υπηρεσίες από τον ιδιωτικό νοσοκομειακό τομέα. Οι νοσηλευόμενοι στο ιδιωτικό νοσηλευτήριο δήλωσαν περισσότερο ικανοποιημένοι έναντι εκείνων στο δημόσιο.

Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 4
Hits: 251 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2011
Συγγραφείς: Μαρία Σεμερτζιάδη , Πέτρος Γαλάνης , Όλγα Σίσκου