Η επίδραση των νέων τεχνολογιών στην ποιότητα της φροντίδας

Εισαγωγή: Ο τομέας της υγειονομικής  περίθαλψης καλείται να αντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αυξημένη ζήτηση για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικός, ενώ διεθνώς υπάρχει μια τάση για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της ποιότητας και της ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας σχετικά με τις επιπτώσεις και την επίδραση των τεχνολογιών στην ποιότητα της υγειονομικής  περίθαλψης. Υλικό και μέθοδος: Για την παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων PubMed, google sholar, Embase για την αναζήτηση μελετών δημοσιευμένων στην αγγλική γλώσσα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, με αναφορά στις επιδράσεις των νέων τεχνολογιών στην ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης.

Αποτελέσματα: Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας έγινε αντιληπτό ότι η χρήση των διαφόρων τεχνολογικών  εφαρμογών και συσκευών στον χώρο της υγείας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους εργαζόμενους και τους παρόχους υπηρεσιών υγείας να βελτιώσουν  το επίπεδο της παρεχόμενης φροντίδας.

Συμπεράσματα: Πλήθος μελετών  δείχνουν  πως η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. Παρόλα αυτά, η μεγαλύτερη  πρόκληση έγκειται στη διαμόρφωση ρεαλιστικών προσδοκιών για τα όσα είναι δυνατό να επιτευχθούν  μέσω της τεχνολογίας, χωρίς να παραβλέπεται και η συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 4
Hits: 1684 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 08-03-2023
Συγγραφείς: Μιχαήλ Αγρανιώτης , Δημητρούλα Μήτση , Ευάγγελος Χ. Φραδέλος