Τόμος 50, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον του νοσοκομείου, που περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και ..
Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων που οφείλονται σε εντερόκοκκο ανθεκτικό στη ..
Πολλές χώρες, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, έχουν εκδώσει ειδικές διατροφικές οδηγίες για τους πολίτες τους. Οι οδηγίες αυτές προτρέπουν την ..