Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 48, Τεύχος 4
Η πραγματικότητα που βιώνουν οι άνθρωποι είναι πολιτισμικά καθορισμένη. Η κουλτούρα παρέχει στις κοινωνίες έτοιμα μοντέλα και πρότυπα συμπεριφοράς προκειμένου ..